Angerlohe vs. Hockey Nerds

IcePanthers vs. EFM 1984

EFM 1984 vs. Isarriders

Isarriders vs. EFM 1984

Griffins vs. Schanzer

EFM 1984 vs. Planegg

EFM 1984 vs. BSG Eternit

Griffins vs. Weststorm

EFM 1984 vs. IcePanthers

IcePanthers vs. Hockey Nerds